Historici.nl

Promotie Thijs Bouwknegt: Cross-Examining the Past. Transitional Justice, Mass Atrocity Trials and History in Africa

20 okt 2017
Van 11:00 - 12:00uur
Amsterdam

Historische interpretaties van massaal geweld en de juridische procedures ter bestraffing van de gepleegde misdrijven verhouden zich volgens historicus Thijs Bouwknegt uiterst problematisch tot elkaar. In zijn onderzoek kijkt hij specifiek naar geweld in Sub-Sahara-Afrika. Dit doet hij aan de hand van vier thema’s: massaal geweld en internationale misdrijven, transitional justice en internationale strafprocessen, waarheidsvinding, en juridische en historische narratieven over geweld.

Meer informatie: www.uva.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.