Historici.nl

Proost op de Wetenschap: Vrouwelijke seksuele laster & de verdediging van familie-eer in Kaapstad in de 18de eeuw

13 okt 2017
Van 17:00 - 18:00uur
SPUI25, Amsterdam

De vroegmoderne omgang met vrouwelijke seksuele reputatie en eer is door actuele berichten in het nieuws over ‘slut shaming’ relevanter dan ooit. Tijdens deze middag belicht Leontine Hulzink vanuit historische invalshoek hoe vrouwen in 18e-eeuws Kaapstad omgingen en gebruik maakten van de mechanismes van het recht, wanneer eer en reputatie in het geding kwamen door beschuldigingen van onkuis gedrag.

De reputatie van de vrouw was niet van de vrouw alleen. Onzedelijk gedrag van de vrouw reflecteerde op de eer en reputatie van de (huwelijks)partner en familieleden. Vrouwelijke moraliteit was, indien niet in alle kuisheid en nederigheid uitgedragen, leden van het hele netwerk rondom de vrouw negatief kon beïnvloeden.

De civiele zaken die laster en diffamatie behandelen geven een unieke kijk op de mentaliteit en in de belevingswereld van mannen en vrouwen in de Kaapse kolonie van de 18e eeuw. Ondanks dat vrouwen, afhankelijk van hun burgerlijke status, handelingsonbekwaam waren, vonden zij wel degelijk manieren in het rechtssysteem om hun stem te laten horen. De processtukken bevatten gedetailleerde petities en getuigenverklaringen. Deze geven weer hoe vrouwen hun seksuele reputatie en eer verdedigden en hoe familieleden ingrepen om hun eer onbesmet te laten.

Meer informatie en aanmelden: www.spui25.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.