Historici.nl

Provinciale Netwerkdag Cultuur Overijssel ‘Hoe schrijf ik geschiedenis?

16 jun 2017
Van 6:00 - 15:00uur

Papier, digitaal, beeld en spraak zijn allemaal vormen van weergave van de historie. Hoe je daar als beheerder en schrijver van geschiedenis mee om gaat, of het nu verhalen of bronnen zijn, is een bijzonder vak. Iedere vereniging, instelling en historicus heeft zijn eigen expertise en wij kunnen dan ook veel van elkaar leren.

U bent van harte uitgenodigd voor de Provinciale Netwerkdag Cultuur Overijssel ‘Hoe schrijf ik geschiedenis?’. 

Programma:
10.00 uur – Inloop
10.30 uur – Opening; Arie Slob (directeur Historisch Centrum Overijssel) en Hester Maij (Gedeputeerde van de provincie Overijssel) zullen de dag openen
11.00 uur – Muzikaal intro; Herman Kampman uit Hulsen kijkt samen met gitarist Jan Niewold uit Nijverdal terug op zijn jeugd. Laat u meevoeren naar de jaren ’60 en ’70 door middel van anekdotes, gedichten en muziek
11.30 uur – Uitleg workshops
11.35 uur – Pauze met koffie/thee
12.00 uur – Eerste ronde workshops
12.45 uur – Lunch en gelegenheid om het Memory Oorlogs- en Vredesmuseum te bezoeken. U ontvangt een lunchpakket en wij nodigen u uit om het Memory Oorlogs- en Vredesmuseum te bezoeken, deze bevindt zich op vijf minuten wandelen. Op vertoon van uw badge (welke u in de ochtend ontvangt), heeft u gratis toegang tot het museum
14.15 uur – Lezing; Alexander Münninghoff, journalist en auteur. Van 1974 tot 2007 werkte Münninghoff voor de Haagsche Courant. Münninghoff heeft veel artikelen en boeken over de schaaksport geschreven. In 1983 won hij de Prijs voor de Dagbladjournalistiek en in 2015 de Libris Geschiedenis Prijs voor zijn boek De stamhouder
15.30 uur – Pauze met koffie/thee
16.00 uur – Tweede ronde workshops
16.45 uur – Afsluiting
17.00 uur – Borrel en diner

De workshops:
1. Gevoelige geschiedenis door Ewout van der Horst (Stichting IJsselacademie)
Welke herinneringen zijn de moeite van het vastleggen waard? Hoe betrouwbaar is het geheugen? Wie zijn geschikte interviewkandidaten? Hoe pak ik een interview aan? In deze workshop laat historicus Ewout van der Horst u kennismaken met de mogelijkheden en technieken van oral history. In vogelvlucht neemt hij u mee naar de wereld van de persoonlijke geschiedenis.

2. Hoe schrijf ik geschiedenis door Frank Inklaar (historicus, docent cultuurwetenschappen Open Universiteit en auteur)
U heeft een heleboel historisch materiaal verzameld uit archieven, uit krantenonderzoek of via interviews. Dat vraagt om een publicatie. Maar hoe maakt u dat ruwe materiaal nu tot een aantrekkelijk leesbaar geheel? Hoe maakt u het tot een verantwoord geheel? Hier gaat de workshop ‘Hoe schrijf ik geschiedenis’ over, waarbij en passant ook nog wel eens wat gezegd zal worden over hoe u een historisch onderzoek inricht.

3. Meedoen met MijnStadMijnDorp door Marina van der Ploeg (Historisch Centrum Overijssel)
MijnStadMijnDorp is het Cultuurhistorisch online platform van Overijssel. Er zijn verschillende manieren om aan het platform mee te doen. Marina van der Ploeg zal tijdens deze workshop meer vertellen over alle mogelijkheden tot deelname.

4. Auteursrechten door Judith Blijden (Kennisland)
Wat is het Nederlands auteursrecht en hoe hebben erfgoedinstellingen hier mee te maken? Tijdens deze workshop wordt aan de hand van voorbeelden een aantal tips gegeven. Het is mogelijk van te voren een (auteursrechtelijke) casus dan wel vraag in te sturen, dan kan deze tijdens de workshop worden behandeld (stuur uw vraag of casus naar info@mijnstadmijndorp.nl).

5. Oorlogsbronnen door Edwin Klijn (Netwerk Oorlogsbronnen)
Hoe ga je om met (digitale) bronnen over de Tweede Wereldoorlog, welke verschillen zijn er met andere bronnen, hoe ga je om met privacy? Edwin Klijn zal een aantal tips geven over het omgaan met deze bronnen.

6. Fondsenwerving door Eléon de Haas (Cultuurmakelaar)
Het aanboren van incidentele subsidies, fondsen en sponsoren is een ‘kunst’ op zich. Het vraagt doorzettingsvermogen, bouwen aan een relatienetwerk en denken in resultaten. Tijdens deze workshop maakt u kennis met de basis van het subsidie- en fondsenwerven met een doorkijkje naar het binden van sponsoren. Eléon de Haas is als cultuurmakelaar werkzaam in vijf Overijsselse gemeenten. Hij versterkt burgerinitiatieven met o.a. het werven van middelen voor het realiseren van het project. Aan de andere kant adviseert hij gemeenten over het beschikken van projectsubsidies ten behoeve van de lokale kunst en cultuur. Eléon de Haas is gecertificeerd fondsenwerver.

7. Zoutgeldkohieren door Jos Mooijweer (Historisch Centrum Overijssel)
In het HCO, in het zgn. Statenarchief, worden de Overijsselse belastingregisters uit de tijd van de Republiek bewaard. Eén daarvan betreft de heffing van het zoutgeld uit 1694. De heffing van het zoutgeld is bijzonder omdat in deze belasting voor het eerst alle huishoudens in Overijssel werden aangeslagen. Daarom leent deze belastingbron zich bij uitstek voor familieonderzoek en voor onderzoek naar de welstand van de toenmalige bevolking. Om dit onderzoek te vergemakkelijken zijn de zoutgeldregisters door de IJsselacademie getranscribeerd. De workshop laat zien welke informatie wij in de kohieren (transcriptie) aantreffen en hoe dit gebruikt kan worden.

In verband met de verdeling van de workshops vragen wij u om zich apart (per persoon) aan te melden via onderstaand formulier. Geef hierbij drie voorkeuren voor de workshops aan, dan houden wij hier zoveel mogelijk rekening mee!

Meer informatie en aanmelden: www.historischcentrumoverijssel.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.