Historici.nl

Publieke Informatie Infrastructuur

29 nov - 11 dec 2023
Raio Kootwijk

CLARIAH en het Netwerk Digitaal Erfgoed zetten in op brede samenwerking rondom publieke, digitale infrastructuren. Maar kunnen we de rol van onze organisaties duidelijker definiëren op basis van het recente Europese visiedocument Shared Digital Europe? En op welke manier kunnen we deze rol vormgeven op het gebied van beleid, technologie, organisatie en financiering om een publieke infrastructuur ook in de toekomst te borgen? Tijdens het  symposium gaan we in op deze vragen.

Klik hier voor meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.