Historici.nl

Publieksacademie: Na de dood – Rijksuniversiteit Groningen

6 mar 2024
Van 19:30 - 21:30uur
Groningen

We gaan er allemaal mee te maken krijgen: wat er met je moet gebeuren als je bent overleden. Kies je voor cremeren of begraven? Of misschien voor iets anders? En maakt het je uit op welke manier het gebeurt? In samenwerking met Dagblad van het Noorden organiseert de faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij een publieksavond over dit thema.

Dr. Brenda Mathijssen is onderzoeker aan de faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij en houdt zich dagelijks bezig met de omgang van mensen met sterven, dood en rouw. Tijdens de publieksacademie zal ze vertellen over haar onderzoek naar ecologische manieren van begraven.

Prof. dr. Daan Raemaekers is onderzoeker aan de faculteit der Letteren en is gespecialiseerd in de archeologie van Noordwest-Europa. Tijdens de publieksacademie zal hij meer vertellen over zijn onderzoek naar die hele oude manier van begraven die iedereen wel kent: de hunebedden.

Tot slot wordt er een vraaggesprek gehouden met Pieter Kranenburg. Kranenburg is de beheerder van het Selwerderhof, een begraafplaats in de stad Groningen. Tijdens dit gesprek komen alle ‘dagelijkse dingen’ van de begraafplaats naar voren en kunt u een kijkje in de keuken krijgen.

Informatie

  • Locatie: Offerhauszaal, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. 
  • U heeft per persoon een entreebewijs nodig. Komt u met meerdere personen? Vul dan het formulier voor elke bezoeker apart in.
  • De toegang is gratis, reserveren is verplicht.
  • Meld je aan via deze link.
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.