Historici.nl

Publiekslezing ‘The Role of the Humanities in an Information Age’ door Ted Underwood

21 nov 2019
Van 16:00 - 17:00uur
Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden

De Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) nodigt u uit voor de publiekslezing van Visiting Scaliger Professor Ted Underwood. De lezing wordt gehouden op donderdag 21 november van 16.00 tot 17.00 uur in het Academiegebouw, Klein Auditorium, Rapenburg 73, Leiden. Aansluitend kunt u kennis maken met de nieuwe Visiting Scaliger Professor en is er een receptie. De publiekslezing wordt in het Engels gehouden.

Meer informatie.

Aanmelden vóór 15 november via aanmelding@library.leidenuniv.nl (onderwerp ‘Underwood’ en aantal deelnemers).

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.