Historici.nl

Publieksmiddag UCEMS ‘Lof der Zotheid: Humor als tegengif in de vroegmoderne tijd’

20 mei 2017
Van 8:45 - 13:00uur

Het Utrecht Centre for Early Modern Studies organiseert op 20 mei 2017 een publieksmiddag. Het thema is: ‘Lof der Zotheid: Humor als tegengif in de vroegmoderne tijd’.

Humor is lang bestudeerd als wapen, bijvoorbeeld in de vorm van satire. Een heel ander effect van humor is dat het ook spanningsverlichtend kan werken. Vroegmoderne auteurs hebben het ook zo gebruikt maar er is veel minder onderzoek naar gedaan. Deze publieksmiddag richt zich op deze onderbelichte kant van het lachen in de zestiende en zeventiende eeuw. Men kan denken aan de volgende vragen: Hoe werd humor ingezet om mensen te verbinden en ze een gevoel van gemeenschappelijke identiteit te geven? Hoe gebruikte men humor in het omgaan met religieuze angst en onzekerheid? Hoe werd de vredelievende functie ervan omschreven door de vroegmodernen zelf?

De middag wordt opgeluisterd met opvoeringen van scènes uit vroegmodern toneel door de Students of Utrecht Drama Society (SUDS).

Programma
12:45-13:00    Inleiding door dr. Katell Lavéant

13:00-13:40    Prof. dr. Arnoud Visser: Luther en de Lach van Erasmus

Comic Relief: Students of Utrecht Drama Society

13:50-14:30    Dr. Lieke Stelling: Clowns uit het Vagevuur: Humor en Religie in het Engeland van Shakespeare

Pauze

15:00-15:40    Rozanne Versendaal MA: Berichten uit de stadt van grooten hongher: het ludieke vastenmandement in Nederland en Frankrijk

Comic Relief: Students of Utrecht Drama Society

15:50-16:30    Bas Jongenelen: Een smakelijk varkenshoofd

Borrel

Meer informatie en aanmelden: www.uu.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.