Historici.nl

Oratie: Raymond & Berverly Sackler leerstoel voor geschiedenis en cultuur van de Verenigde Staten

25 mei 2018
Van 16:00 - 17:00uur
Universiteit Leiden, Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden

Promised Lands: Seeking Freedom in the Age of American Slavery

Op vrijdag 25 mei zal Prof. Dr. Damian Alan Pargas zijn oratie houden als hoogleraar Noord-Amerikaanse geschiedenis aan de Universiteit Leiden.

Voor informatie, updates en registratie, zie de pagina van het evenement op de website van de Universiteit Leiden.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.