Historici.nl

Raymond Schütz – Kille Mist. Het Nederlandse notariaat en de erfenis van de oorlog

18 jun 2017
Van 10:00 - 11:00uur

Raymund Schütz spreekt over zijn boek Kille Mist. Het Nederlandse notariaat en de erfenis van de oorlog. Notarissen hebben vanouds als taak de rechtszekerheid van iedereen te beschermen. Wat deden de notarissen tijdens de Duitse bezetting, toen de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid van velen en de Joden in het bijzonder met voeten werden getreden?

Raymund Schütz legt uit hoe de Broederschap van Notarissen nauw betrokken raakte bij de uitvoering van de anti-Joodse maatregelen. Vragen die aan de orde komen zijn: waren er notarissen die wel verzet pleegden en hoe? Wat was de rol van het notariaat bij de anti-Joodse maatregelen op het gebied van onroerend goed en vermogen? Hoe kwam het dat notarissen hun beroepsethiek schonden? En hoe ging de beroepsgroep na de bevrijding met deze oorlogserfenis om? De belangrijkste vraag is waarom het toch zo lang heeft geduurd voordat de rol van deze beroepsgroep tijdens de bezetting onderwerp werd van historisch onderzoek.

Locatie:
Studio Nationaal Holocaust Museum
Plantage Middenlaan 27
1018 DB Amsterdam

Toegang: Gratis op vertoon van uw entreebewijs voor het Joods Cultureel Kwartier
Tijd: 14.00-15.00 uur

Aanmelden: mail naar evenementen@jck.nl

Meer informatie: jck.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.