Historici.nl

Regional urban systems in the Roman World

23 jun - 24 jun 2017
Van 5:00 - 15:00uur

We are happy to announce the forthcoming two-day workshop ‘Regional urban systems in the Roman World’.

The workshop will be held in the Kamerlingh Onnes Gebouw of the University of Leiden on the 23rd and the 24th of June 2017, and will include presentations from regional experts who have been embedded in Leiden’s An Empire of 2000 Cities project for the past four years, as well as numerous visiting scholars.

Registration is free, but please remember to register before June 22nd by sending an e-mail to Karolien Pazmany (k.pazmany@hum.leidenuniv.nl).

For more information and the programme, see www.universiteitleiden.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.