Historici.nl

Religieus fanatisme in de oudheid

14 mar 2017
Van 15:00 - 16:30uur

Thema-avond in het kader van de Week van de Klassieken in samenwerking met Allard Pierson Museum, Roma Aeterna en Athenaeum Boekhandel

De traditionele Romeinse samenleving was polytheïstisch en had voor iedere godheid een plaats in haar pantheon. Hoe groter het Romeinse Rijk werd en hoe meer migranten er kwamen, hoe meer men in aanraking kwam met ‘vreemde’ goden en culten. Hoe tolerant was de traditionele Romeinse samenleving ten opzichte van deze nieuwkomers? En was er sprake van religieus fanatisme zoals we dat tegenwoordig kennen? Met: Lucinda Dirven, Karel Innemee, René van Beek en Diederik Burgersdijk.

Net zoals het geloof in een hogere macht zo oud is als de mensheid zelf, zo zijn ook mensen met extreme religieuze opvattingen van alle tijden. Hoe extreem denkbeelden waren is alleen te bepalen aan de hand van tijd en context. Vaak wordt fundamentalisme verbonden met de monotheïstische religies die zijn gebaseerd op een heilig schrift -het Jodendom, Christendom en de Islam- maar meestal niet met de vermeende tolerantie binnen een polytheïstische wereld. Na incorporatie binnen het Romeinse Rijk vond een veelheid aan vreemde goden en culten vanuit het oosten hun weg naar het traditionele Rome. Voorbeelden hiervan zijn de culten van Mithras en Cybele, en niet in de laatste plaats de cultus die was ontstaan rondom Jezus Christus.

Lucinda Dirven spreekt over de komst van de flamboyante priesters van de godin Cybele, de galli, naar Rome en over de vraag of en waarom zij de grenzen van de Romeinse tolerantie overschreden. Karel Innemée gaat in zijn lezing in op geweld tegen niet-christelijke groepen en verwoesting van tempels in laat-antiek Egypte en spreekt daarbij vooral over de rechtvaardiging die christenen daaraan gaven. Daarna gaat René van Beek in op de wijdverbreide Mithras-cultus aan de hand van enkele objecten uit de collectie van het Allard Pierson museum. De avond wordt gemodereerd door Diederik Burgersdijk.

Over de sprekers
Lucinda Dirven is docent Oude Geschiedenis aan de UvA. Ze promoveerde in Leiden op het proefschrift ‘The Palmyrenes of Dura-Europos. A Study of Religious Interaction in Roman Syria.’ Haar onderzoek concentreert zich op godsdienstgeschiedenis in de late Republiek en keizertijd, met in het bijzonder Syrië en Irak.

Karel Innemée studeerde kunstgeschiedenis, archeologie en egyptologie en nam deel aan opgravingen in Nederland, Soedan, Syrië en Egypte en aan restauratieprojecten in Egypte ven Syrië. In 1990 promoveerde hij in Leiden op een dissertatie over kerkelijke kleding in het christelijk Midden-Oosten. Hij werkt sinds 1983 als universitair docent aan de Leidse Universiteit.

René van Beek is Conservator Klassieke wereld bij het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Hij organiseert regelmatig tentoonstellingen en schrijft bijdragen voor verschillende vaktijdschriften.

Diederik Burgersdijk (moderator) is docent klassieke talen aan het Cartesius lyceum en als onderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, aan het Allard Pierson Museum en de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 2010 op een proefschrift over de keizerbiografieën in de Historia Augusta.

Aanmelden
Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Meer informatie en aanmelden: www.uva.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.