Historici.nl

Rijkslezing Small Wonders

17 sep 2017
Van 10:00 - 11:00uur

De tentoonstelling ‘Small Wonders’ toont het kleinste van het kleinste: minuscule kunstwerken boordevol Bijbelse taferelen. Ze werden gemaakt in Nederland, begin 16de eeuw. Wie zoiets kon? De beste beeldhouwers sneden deze ‘kleine wonderen’ uit het fijne hout van de buxusstruik

Hiermee speelden ze in op de groeiende vraag naar voorwerpen voor privé-devotie: gebedsnoten, rozenkransen, miniatuur-retabels, devotie-monstransen, en ander ‘spiritueel speelgoed’. Verreweg de meeste van deze werken werden gemaakt in één atelier, dat zich – zoals uit recent onderzoek blijkt– bevond in Delft.

Frits Scholten zoomt in zijn lezing in op de wondere wereld van dit virtuoze microsnijwerk: deze middag gaat over de bijna onvoorstelbare manier waarop ze werden gemaakt, en over hoe en door wie ze werden gebruikt.

Meer informatie: www.rijksmuseum.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.