Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#recht
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#inclusiviteit
#gender
#slavernij

Rob Meens (UU) – Geweld bij het graf van Sint-Maarten

11 nov 2016
Van 14:15 - 15:15uur

Van 8 t/m 12 november organiseert het Utrecht Centre for Medieval Studies in samenwerking met het Catharijne Convent een speciaal Sint-Maarten lezingenprogramma waarbij diverse aspecten van het leven en de grote invloed van de heilige Sint-Maarten aan bod komen. De lezingenreeks is onderdeel van 1700 jaar Sint Maarten, een hele week feest!

Belangrijk pelgrimsoord
Het graf van Sint-Maarten in Tours ontwikkelde zich al gauw na zijn dood tot een belangrijk pelgrimsoord. Het trok talloze zieken en gebrekkigen aan die er genezing en heil hoopten te vinden. De kerk in Tours had echter ook een grote aantrekkingskracht op ‘moordenaars, overspeligen en dieven’, die er bescherming hoopten te vinden tegen koningen, graven en bisschoppen die hen wilden straffen. De aanwezigheid van dergelijke asielzoekers in een kerk leidde vaak tot grote consternatie. Deze lezing bespreekt een aantal van deze gevallen.

Rob Meens is als universitair docent geschiedenis verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij publiceerde onlangs Penance in Medieval Europe, 600-1200 (Cambridge 2014) en samen met Carine van Rhijn Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen. Beeldvorming en perspectieven (Zwolle 2015).

Om de lezing bij te wonen is een entreebewijs voor het museum nodig. Aanmelden kan tot uiterlijk een dag van tevoren vóór 17.00 uur via info@catharijneconvent.nl of telefonisch: 030-231 38 35. 

Zie ook de site van het Catharijneconvent.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.