Historici.nl

Ruud Filarski – Geschiedenis van de Nederlandse binnenvaart

10 apr 2017
Van 16:00 - 18:00uur

In zijn lezing zal hij vooral ingaan op de veranderende sociale positie van de binnenschippers en hun gezinnen in de periode tussen 1850 en 1950. Daarbij zal hij laten zien dat het varend bestaan, zonder vaste woon- of verblijfplaats, in een snel veranderende samenleving voor hen een groot aantal problemen opleverde. Aspecten die hierbij aan de orde komen zijn: het geïsoleerde bestaan van het schippersgezin, het voortdurende probleem om tegen een behoorlijke vrachtprijs aan voldoende lading te komen, de positie van de schippersvrouw, de opleiding van de schipperskinderen, de strijd tussen verladers, reders en schippers, de noodzaak tot voortdurende schaalvergroting, de opkomst van de schippersbonden, de schippersbeurzen, en de concurrentie van de binnenvaart tegen het wegvervoer en het spoorwegvervoer.
Daarnaast zal hij enige aandacht besteden aan het belang van de Vecht als binnenvaartverbinding, zowel voor Utrecht als de plaatsen langs de rivier.

Ruud heeft twee jaar geleden zijn boek ‘Tegen de stroom in’ voltooid, een omvangrijk boek dat als eerste de volledige geschiedenis van de binnenvaart en vaarwegen in Nederland weergeeft. Over de Binnenvaart kan hij op boeiende wijze vertellen.

Leden van de HKM hebben gratis toegang, 
niet-leden betalen € 5.

www.historischekringmaarssen.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.