Historici.nl

SAE symposium & Dijksterhuislezing 2017

13 okt 2017
Van 13:00 - 17:00uur
Leiden

Op 13 oktober 2017 organiseert de SAE haar jaarlijkse symposium en Dijksterhuislezing, in samenwerking met de Universiteit Leiden. De Dijksterhuislezing zal dit jaar worden uitgesproken door Scaligerhoogleraar Prof. dr.  Erik Kwakkel onder de titel: “Academisch Erfgoed in het digitale tijdperk: Wat wil de gebruiker?”

Symposium
In het kader van het Azië Jaar in Leiden richt het symposium zich op het thema: Academisch erfgoed in internationaal perspectief. Met als centrale vraag: hoe verhoudt het Nederlands academisch erfgoed zich tot de rest van de wereld?

Met onder andere:

  • Steph Scholten, directeur Hunterian Museum & Art Gallery, Glasgow
  • Wayne Modest, hoofd Research Center for Material Culture (Museum voor Wereldculturen), Leiden
  • Gert Oostindie, directeur Koninklijk Instituut voor Taal Land en Volkenkunde, Leiden
  • Sarah Dellmann, onderzoekster en lecturer Universiteit Utrecht

Dijksterhuislezing 2017 door Prof. dr. Erik Kwakkel
Academisch Erfgoed in het digitale tijdperk: Wat wil de gebruiker?
Universitaire erfgoedbeheerders in Nederland zijn druk bezig hun bezit te digitaliseren: facsimile’s van kranten, boeken en documenten komen in hoog tempo online beschikbaar. Als actief gebruiker van deze online collecties richt professor Erik Kwakkel zich in zijn lezing op twee vragen: Waarom digitaliseer je als erfgoedbeheerder je bezit? Wat wil de gebruiker doen met de digitale surrogaten die online beschikbaar komen?
Idealiter zijn de antwoorden op deze vragen hetzelfde, maar dat blijkt niet altijd zo te zijn. Op basis van ervaringen van de spreker gaat deze lezing in op de wens van de gebruiker en de beperkingen die zorgen voor een discrepantie tussen de hierboven gestelde vragen.

Meer informatie en aanmelden: www.academischerfgoed.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.