Historici.nl

Sander Wassing – 500 jaar Reformatie in Elburg

28 mar 2017
Van 15:30 - 17:30uur

Ook dit jaar heeft Oudheidkundige vereniging Arent Thoe Boecop Sander Wassing weer bereid gevonden om een interessante lezing te houden.

Het thema voor de lezing op 28 maart is 500 jaar Reformatie in Elburg en zal worden gehouden in samenwerking met het Nationale Orgelmuseum aan de Van Kinsbergenstraat in Elburg.

Tijdens de lezing wordt stilgestaan bij reformatorische invloeden in Elburg. Hoe bereikte Luthers gedachtegoed de Zuiderzeestad? Welke risico’s liepen mensen die sympathiek stonden ten aanzien van zijn idealen? Hoe benutte Luther de drukpers om zijn geschriften te verspreiden en hoe ontwikkelde de Reformatie zich in Elburg gedurende de zestiende eeuw? Deze en andere vragen komen uitgebreid aan de orde. De avond wordt opgeluisterd met orgelmuziek uit Luthers tijd en van componisten die zich door Luther lieten inspireren.

De avond begint om 19.30 uur in het Nationale Orgelmuseum.  Voor de lezing is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Kaarten zijn van te voren af te halen bij het Orgelmuseum! De toegang is gratis.

www.arentthoeboecop.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.