Historici.nl

Seminar en openbare les van Hanneke Tuithof over mogelijkheden voor samenwerking tussen (gamma)vakken

10 apr 2018
Van 13:00 - 18:00uur
Prof. Goossenslaan 1, Tilburg | Campus Stappegoor (P1) | ruimte: D 101

Seminar en openbare les van Hanneke Tuithof over mogelijkheden voor samenwerking tussen (gamma)vakken: Wat werkt als je samenwerkt?

Wij willen je graag uitnodigen! Op dinsdagmiddag 10 april 2018 van 13.00 tot 17.00 uur organiseert het lectoraat ‘Didactiek van de gammavakken’ in samenwerking met de SLO een bijeenkomst over de mogelijkheden voor samenwerking tussen (gamma)vakken.

Voor wie

In het lectoraat didactiek van de gammavakken bij FLOT wordt onderzoek gedaan naar vakdidactische kennis voor de gammavakken (aardrijkskunde, economie, geschiedenis, levensbeschouwing en maatschappijleer). Het model van vakdidactische kennis dat lector Hanneke Tuithof ontwikkeld heeft is beproefd en toegepast.

Verder wordt in het lectoraat aangesloten bij de actuele discussie (curriculum.nu) over samenwerking tussen de gammavakken. In samenwerking met een landelijke ontwikkelgroep met de SLO, vakorganisaties en lerarenopleiders zijn er voorbeelden van samenwerking tussen (gamma)vakken gezocht en beschreven. Er is een aantal factoren onderzocht dat een belangrijke rol speelt als er samen wordt gewerkt tussen vakken. Hierbij hebben zij zich niet beperkt tot de gammavakken.

Je wordt van harte uitgenodigd voor het seminar en de openbare les. Er zal worden afgesloten met een borrel.

Nadere informatie over de invulling van het programma volgt.

Programma

13.00-15.00 uur seminar over wat wel en niet werkt bij samenwerking tussen vakken
15.00-15.30 uur pauze en ontvangst gasten openbare les
15.30-16.30 uur openbare les Hanneke Tuithof over de rol die vakdidactische kennis speelt bij eventuele samenwerking tussen vakken
vanaf 16.30 uur borrel

Aanmelden kan via de website.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.