Historici.nl

Sieperda-Symposium Fan nijsblêd oant podcast. Over nieuwscultuur in Fryslân

8 apr 2022
Van 10:00 - 18:00uur
Leeuwarden

De Friese nieuwsmedia stonden jarenlang onder druk door verlies aan abonnees, kijkers en luisteraars. Maar dankzij internet en sociale media zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan om een jonger en breder publiek te bereiken. Journalisten publiceren op zoveel mogelijk kanalen tegelijk en maken nu ook nieuwsvideo’s en podcasts.

Op lokaal niveau is de journalistiek springlevend en blijken lokale omroepen en nieuwssites een uitstekend bindings-instrument. Deze ontwikkelingen vormen aanleiding om stil te staan bij de nieuwsproductie en nieuwsconsumptie in Fryslân, in de laatste decennia. Welk nieuws bereikt de Friezen, in welke vorm en langs welke kanalen?

Meer informatie en programma

Historisch Centrum Leeuwarden
Groeneweg 1
8911 EH Leeuwarden

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.