Historici.nl

Spinoza Oktobermaand 2023

1 okt - 31 okt 2023
Den Haag

Wereldwijd staat Den Haag bekend als de internationale Stad van Vrede en Recht. Spinoza (1632-1677) woonde hier de laatste zeven jaar van zijn leven. Op de Paviljoensgracht voltooide hij zijn levenswerk Ethica, waarna hij aan zijn Politiek Traktaat werkte. Spinoza’s boeken over tolerantie, ethiek, vrijheid en democratie sluiten naadloos aan bij Den Haag, waar alle dagen gewerkt wordt aan de internationale vrede en rechtsorde. In oktober worden zijn verlichte ideeën verkend met twintig activiteiten.

  • Wat kunnen Spinoza’s ideeën betekenen in ons persoonlijk leven, in het hier en nu?
  • Hoe kan zijn filosofie bijdragen aan tolerantie en gemeenschapszin in onze samenleving?
  • Hoe actueel is Spinoza’s visie op de eenheid van mens en natuur?

Bekijk hier het programma en meld u aan!

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.