Historici.nl

Spui25: Denkers in de Oudheid

10 apr 2018
Van 20:00 - 21:30uur
Spui25, Spui 25-27, Amsterdam

Denkers in de Oudheid

In samenwerking met Athenaeum Boekhandel, Roma Aeterna en Allard Pierson Museum

De Oudheid staat aan de basis van de Westerse filosofie. Beroemde wijsgeren als Socrates, Plato en Aristoteles legden zich volledig toe op het vergaren van kennis. Maar welke rol speelden filosofie en ‘denken’ als activiteit in de samenleving? Ter gelegenheid van de landelijke Week van de Klassieken illustreren twee kenners van de Oudheid hoe filosofische ideeën doordrongen in het leven van mensen buiten de muren van de filosofenschool.

Charles Hupperts behandelt de Romeinse keizer Marcus Aurelius, die tevens naam maakte als schrijver van filosofische traktaten. Als ‘filosoof op de keizerstroon’ vervult hij een unieke positie in de geschiedenis van zowel de antieke filosofie als het Romeinse Rijk. Hoe hingen zijn filosofische ideeën samen met zijn rol als heerser? En wat was de weerslag van zijn positie in het centrum van de macht op zijn filosofische denkbeelden? Aan de hand van de geschiedenis van de ‘Stoa’, de filosofische stroming waarin Marcus Aurelius zijn Overpeinzingen schreef, schetst Charles Hupperts de denkbeelden van deze boeiende keizer. Beschrijvingen, weergaven of verbeeldingen van het denkproces zijn bekend uit de moderne kunst en literatuur, van Rodin’s ‘Denker’ tot James Joyce’s Ulysses.

David Rijser buigt zich over de vraag hoe Romeinse schrijvers en kunstenaars met het motief van het ‘denken’ omgingen. Hij gaat op zoek naar denkende mensen in literaire teksten door de Oudheid heen en probeert te achterhalen wat ze dachten, en wat ze over denken dachten. Daarbij besteedt hij in deze lezing speciaal aandacht aan de verhouding tussen denken en macht.

Raphael Hunsucker (Roma Aeterna) modereert het gesprek met Charles Hupperts (vertaler van onder meer het Symposium) en David Rijser (auteur van onder andere Een telkens nieuwe oudheid. Of: Hoe Tiberius in New Jersey belandde). René van Beek (Allard Pierson Museum) zal de avond kort inleiden met een archeologisch object.

Aanmelden
Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Voor verdere informatie, updates en aanmelden, zie het evenement op de website van Spui 25.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.