Historici.nl

Spui25 What if-geschiedenis: hoe had het anders kunnen lopen?

30 mei 2018
Van 20:00 - 21:30uur
Spui25, Spui 25-27, Amsterdam

Wat als het pistool van Gavrilo Princip had gehaperd? Wat als de Cubacrisis was geëscaleerd? Wat als niet Trump maar Clinton tot president was verkozen? Onder academici heeft what if-geschiedenis een slechte reputatie: historici doen het vaak af als pure speculatie. Maar is dat wel terecht?

Filosoof en historicus Jeroen Hopster zal deze avond spreken over de filosofische aspecten van what if-geschiedenis, aan de hand van zijn pas verschenen boek ‘De andere afslag: hoe had het leven anders kunnen lopen?’

Hij gaat in op de vraag waar onze fascinatie voor historische ‘wat als-vragen’ vandaan komt, wat de waarde van zulke vragen is, en of we een methode kunnen vinden om ze op gedegen wijze te beantwoorden.

Over de spreker
Jeroen Hopster (1987) studeerde filosofie en geschiedenis aan de UvA, en was daar een tijdje docent ethiek & politieke filosofie. Hij studeerde ook aan de universiteiten van Edinburgh, Melbourne en Harvard, en doet momenteel aan de Universiteit Utrecht promotieonderzoek in het NWO-project Evolutionary Ethics: The Metaethical Implications of Evolutionary Theory. Hopster is redacteur van Wijsgerig Perspectief en voormalig redacteur van Filosofie Magazine. In 2014 publiceerde hij samen met Han de Wit het boek Boeddhisme voor Denkers, dat werd vertaald in het Frans. Dit voorjaar verscheen bij Amsterdam University Press zijn eerste boek als solo-auteur: De andere afslag: hoe had het leven anders kunnen lopen?

Aanmelden

Voor verdere informatie, updates en aanmelden, zie het evenement op de website van Spui 25.

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl| T: 020 525 8142.
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.