Historici.nl

Stichting Square Web en Schrijversvakschool Groningen – Online masterclass #3

30 sep 2020
Van 19:30 - 21:30uur
Online

Op 24 november 2020 ontvangt filosoof en socioloog Bruno Latour de Spinozalens.

Latour zet zich in voor de representatie van dieren, planten, rivieren en zeeën in ons politieke systeem. Dit idee is niet alleen een grote inspiratiebron voor filosofen, maar ook voor historici, ecologen, stedenbouwkundigen, kunstenaars en schrijvers.

Naar aanleiding van deze prijsuitreiking organiseren Stichting Square Web en Schrijversvakschool Groningen drie gratis online masterclasses en een schrijfwedstrijd.

Uitgangspunt is het denken van Latour, toegepast op de ramp met de MSC ZOE die op 1 januari 2019 ten noorden van Ameland 342 containers verloor.

Nog steeds ligt er zo’n 800.000 kilo afval in zee. Ook bleven miljarden plastic korrels achter tussen zand en slik, op de bodem, tussen het gras en in de magen van vogels, vissen en zeehonden.

Online masterclasses – wetenschappelijk kennis verwerken in een literaire tekst.

In de drie gratis masterclasses verdiepen de deelnemers zich in het denken van Latour en in de oorzaken en gevolgen van de containerramp met de MSC ZOE.
Joke van Leeuwen, gastschrijver aan de Rijksuniversiteit Groningen, luistert mee naar de sprekers. Na de pauze inspireert ze de deelnemers met ideeën over het verwerken van wetenschappelijke kennis in een literaire tekst.

Online masterclass #3: woensdag 30 september 19.30-21.30 uur

Prof. dr. ir. Katja Philippart, bestuurslid Waddenacademie, projectleider bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht over de gevolgen van de containerramp met de MSC ZOE; gesprek met Joke van Leeuwen.

De masterclasses zijn gratis en iedereen is welkom. Voor deelnemers aan de wedstrijd zijn de masterclasses verplicht.

Aanmelden: contact@latourophetwad.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.