Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Studiedag De nieuwe Erfgoedwet: op weg naar betere bescherming van kunst, monumenten en archeologie?

13 okt 2016
Van 6:00 - 13:30uur

Per 1 juli 2016 is de nieuwe Erfgoedwet van kracht. Daarmee veranderen er belangrijke aspecten in de wetgeving voor beheer en behoud van cultureel erfgoed. Omdat veel van de gevolgen van deze veranderingen voor de praktijk nog onduidelijk zijn, organiseert de Universiteit Leiden in samenwerking met advocatenkantoor Stibbe een studiedag waarin professionals uit diverse vakgebieden (monumenten, archeologie, kunst) hun kennis bundelen.

Doel van de studiedag is om vlak na de inwerkingtreding van de Erfgoedwet, naast een introductie van de daarin opgenomen regels, stil te staan bij de belangrijkste vragen en onduidelijkheden waarmee het erfgoedveld worstelt. De bescherming van cultureel erfgoed is bij uitstek een multidisciplinair werkgebied. Vandaar dat gekozen is voor een multidisciplinaire opzet waarin archeologen, juristen, planologen, architecten, kunsthistorici en andere betrokkenen hun inzichten en kennis over de veranderingen onder de nieuwe Erfgoedwet bundelen. We hopen met deze studiedag niet alleen de belangrijkste vragen over de nieuwe Erfgoedwet te beantwoorden maar ook bij te dragen aan sensibilisering voor adequate bescherming van ons culturele erfgoed.

De studiedag bestaat uit een plenair deel, interactieve werkgroepen en een afsluitende synthese met paneldiscussie.

Download hier de flyer voor meer informatie. Inschrijven kan via deze website.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.