Historici.nl

Studiedag ‘De uitdaging van Holocausteducatie’

8 apr 2017
Van 6:00 - 13:00uur

Docenten vinden het steeds vaker lastig om in de klas gevoelige onderwerpen zoals discriminatie en de Holocaust te bespreken. Naar aanleiding van deze ontwikkeling organiseert het CIDI op zaterdag 8 april een studiedag voor middelbare school docenten, docenten in de bovenbouw van de basisschool en docenten in opleiding.

Op deze studiedag zal docenten in verschillende workshops worden geleerd hoe om te gaan met deze uitdagingen voor de klas. Het doel van de dag is om docenten de benodigde praktische middelen aan te reiken om gevoelige onderwerpen, en in het bijzonder de Holocaust, met leerlingen bespreekbaar te blijven houden.

Meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.