Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Studiedag Stichting Onderzoek Bijzondere Rechtspleging

20 nov 2014
Van 9:00 - 15:00uur

De Stichting onderzoek “bijzondere rechtspleging” bevordert onderzoek naar en publicaties over de rechtspleging in verband met de Tweede Wereldoorlog. Daaronder vallen de bijzondere rechtspleging na de oorlog, maar ook de Duitse rechtspraak in Nederland tijdens de bezetting en de Nederlandse rechtspraak tijdens de oorlog in Engeland.  De Stichting wil haar doel bereiken door het verlenen van wetenschappelijk advies en geldelijke steun aan onderzoekers.

Momenteel worden publicaties voorbereid over de bijzondere rechtspraak van het Bijzonder Gerechtshof  Leeuwarden (Kamers Leeuwarden Groningen en Assen) in de jaren 1945-1949.

Om meer bekendheid aan haar werkzaamheden te geven organiseert de Stichting weer een studiedag waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.

De studiedag vindt plaats op donderdag 20 november 2014 van 11.00 uur tot 17.00 uur, in de vergaderzaal van het Tassenmuseum Hendrikje, Herengracht 573,  1017 CD Amsterdam. Het museum ligt tussen de Utrechtsestraat en het Thorbeckeplein. Bereikbaarheid: zie onder aan deze uitnodiging.

PROGRAMMA

11.00. Opening door de dagvoorzitter prof. mr. S. Faber, emeritus-hoogleraar rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Aansluitend discussie over het thema “De bijzondere rechtspleging” onder leiding van prof. Faber. In het bijzonder zal aandacht worden geschonken aan de stand van zaken van de onderzoeken naar de rechtspleging in relatie tot de Tweede Wereldoorlog en de wijze waarop deze onderzoeken kunnen worden bevorderd.

13.00. Lunch.

14.00. “Aspecten van de bijzondere rechtspraak op dossierniveau”, inleiding door mr. M.H. Severein, oud-rechter in de rechtbank te Leeuwarden, over de zaken die het Bijzonder Gerechtshof, Kamer Leeuwarden heeft behandeld van 1945 tot 1949.

15.00. Pauze.

15.30. Discussie: welke rol kan de Stichting in de toekomst vervullen bij het onderzoek van de bijzondere rechtspleging ?

16.30. Slotwoord door de voorzitter.

De Stichting biedt de aanwezigen hierna gaarne een hapje en een drankje aan.

De Stichting stelt uw komst op hoge prijs. Wilt u ons laten weten of u aanwezig denkt te zijn ? Graag een mailtje aan: stichting.obr@xs4all.nl

 

Bereikbaarheid van het Tassenmuseum Hendrikje:
Openbaar vervoer
Tassenmuseum Hendrikje is goed te bereiken met het openbaar vervoer.
Vanaf Amsterdam Centraal Station: tram 9 (halte Rembrandtplein), tram 4 (halte Keizersgracht – op de Utrechtsestraat), 16, 24 en 25 (halte Keizersgracht – op de Vijzelstraat), metro 51, 53 en 54 (halte Waterlooplein).
Auto
Er is ruime parkeergelegenheid in de nabij gelegen parkeergarages Muziektheater/Stadhuis, Waterlooplein en The Bank, Rembrandtplein. Verder kunt u indien mogelijk op de Herengracht (betaald) parkeren.

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.