Historici.nl

Studiedag Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog

12 mei 2017
Van 5:00 - 13:00uur

Op vrijdag 12 mei 2017 zal de SSEW in nauwe samenwerking met de Erasmus School of History, Culture & Communication (Erasmus Universiteit) haar Voorjaarsstudiedag organiseren. Zoals gebruikelijk in de Voorjaarsbijeenkomst is het weer een mix van interessante bijdragen.

Locatie: De Koningshof, Kerkplein 1, Doorn. www.koningshofdoorn.nl
09.00 – 10.00               Ontvangst en aanmelding. Koffie/thee worden aangeboden door de SSEW.

10.00 – 10.05               Welkomstwoord door dagvoorzitter Prof. Dr. H. Klemann.

10.05 – 10.30               Inleiding door Mr. E. Rosier, voorzitter van de SSEW.

10.30 – 11.15               Lezing 1:  Dr Willem Sinninghe Damsté: ’De grondwettelijke positie van de laatste Duitse keizer’.

11.15 – 12.00               Lezing 2:  Dr Enne Koops: ‘De kogel door de Kerk? De Eerste Wereldoorlog en het Nederlandse christendom’.

12.00 – 12.15               Korte pauze. Koffie/thee aangeboden door de SSEW.

12.15 – 13.00               Lezing 3:  Dr Bert Altena: ‘Geen man en geen cent. Domela Nieuwenhuis, het anti-militarisme, de Eerste Wereldoorlog en het militarisme’.

13.00 – 14.00               Lunchpauze in de met De Koningshof verbonden Maartenskerk

(Lunchbuffet, € 10 p.p., eigen rekening)

14.00 – 14.45               Lezing 4:  Henk Stil: ‘Chemin des Dames. Een zinloze massaslachting in 1917’.

14.45 – 15.30               Lezing 5:  Prof. Dr Hein Klemann: ‘Nieuwe inzichten over de oorlog’.

15.30 – 15.45               Aankondiging en aanbieden van Kroniek 34.

15.45 – 17.00               Informele borrel aangeboden door de SSEW.

Meer informatie en inschrijving: www.ssew.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.