Historici.nl

Studiedag Van pachthoeve over watermolen tot pastoreel huys

11 jun 2022
Van 10:00 - 15:00uur
Leuven

Onderzoek naar en omgang met onroerend norbertijner erfgoed in Vlaams-Brabant

Vele bouwkundige, landschappelijke en archeologische erfgoedrelicten in Vlaams-Brabant getuigen van de impact van de norbertijnse beweging sinds de 12de eeuw. Tijdens deze studiedag belichten experten de diversiteit aan onroerend erfgoed dat getuigt van de spirituele, pastorale en economische activiteiten van premonstratenzers. Hierbij hebben ze oog voor eigentijds bronnenmateriaal en recente onderzoeksvragen, -technieken en -resultaten. Daarnaast belichten ze ook de huidige omgang met dit erfgoed, van toeristische ontsluiting tot landschappelijke herwaardering.

Praktische informatie

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.