Historici.nl

Studiegroep Geschiedfilosofie

4 mei 2018
Van 15:00 - 17:00uur
Vrije Universiteit, Amsterdam

Dit jaar organiseert de studiegroep geschiedfilosofie nieuwe bijeenkomsten. De eerste is op 4 Mei, op de  VU, HG-12A37 (Hoofdgebouw, 12e verdieping, zaal 37),  De Boelelaan 1105, Amsterdam, van 15.00 tot 17.00 uur.

Sprekers zijn Robbert-Jan Adriaansen, UD aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en Pieter Huistra, UD aan de Universiteit van Utrecht.

Robbert-Jan Adriaansen zal spreker over “The Play-Element of Historical Culture”, Pieter Huistra over “Funding bodies and their influence on historiographical practice.” Als alle aanwezigen het Nederlands machtig zijn zal dat de voertaal zijn. Anders stappen we over op het Engels.

Op de website zullen binnenkort de abstracts van de voordrachten te vinden zijn, onder het tabblad Agenda.

https://geschiedfilosofie.wordpress.com/

Aldaar staan ook data voor volgende bijeenkomsten.

Laat u weten als u komt? Schrijf hiertoe een email naar c.m.vanden.akker@vu.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.