Historici.nl

Studiemiddag ‘De Nederlanden verbeeld Op stap door de Lage Landen met stadsplattegronden, kaarten en prenten’

18 apr 2018
Van 13:00 - 16:30uur
Nationaal Archief, Prins Willem Alexanderhof 20, Den Haag

Op 18 april 2018 organiseert de werkgroep Stedengeschiedenis een studiemiddag bij het Nationaal Archief te Den Haag onder de titel “De Nederlanden verbeeld. Op stap door de Lage Landen met stadsplattegronden, kaarten en prenten.”

De studiedag is gratis voor eenieder toegankelijk; wel graag aanmelden via jan@jvdn.nl o.v.v. “Op stap”. Informatie kan worden ingewonnen bij Jan van den Noort 06-4970 6455 of via www.stedengeschiedenis.nl.

Programma

voorzitter: Prof.dr. Hans Renes (historisch-geograaf Utrecht en hoogleraar Erfgoedstudies VU)

13:00-13:30 Dr. Everhard Korthals Altes (kunsthistoricus Technische Universiteit Delft) over De Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden (18de eeuw)

1330-14:00 discussie

14:00-14:30 Dr. Karel Leenders (historisch-geograaf en demograaf) over de Gastelse Kaart 1565 en de Mauritskaart 1590

14:30-15:00 discussie

15:00-15:30 koffie en thee

1530-16:00 prof.dr. Bram Vannieuwenhuyze (bijzonder hoogleraar historische cartografie, UvA) over de Stedenatlas (1545-1575) van Jacob van Deventer

16:00-16:30 discussie

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.