Vernieuwde site. Lees meer...
Historici.nl

#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#oorlog en krijgsmacht
#wetenschap en techniek
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#recht
#erfgoed
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#slavernij
#archieven

17 feb 2017
Studiemiddag: Maken of breken. 500 jaar Reformatie

Het is in 2017 vijfhonderd jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen publiceerde over misstanden in de rooms-katholieke kerk. Hiermee ontketende hij een revolutie in het religieuze denken binnen Europa. Luther was niet de enige en ook niet de eerste die kritisch was: grote denkers als Jan Hus, Huldrych Zwingli, Johannes Calvijn en Desiderius Erasmus stelden hun ideeën op schrift. Zij hebben met hun pamfletten, geschriften en boeken geschiedenis geschreven.

Studiemiddag 17 februari 2017
Over de mannen achter de Reformatie én over hun antagonist Erasmus gaat deze middag. Waar waren deze denkers op uit? Waarom waren zij kritisch over de katholieke kerk en de paus? Wat waren de gevolgen van hun ideeën voor de samenleving van toen? En hoe beïnvloeden ze de geloofsbeleving van nu?

Die Bible 1528 KB KW 225 F 13
Die Bible. : Tgeheele oude ende nieuwe Testament met grooter naersticheyt naden Latijnschen text gecorrigeert, ende opten cant des boecs die alteratie die hebreeusce veranderinge Antwerpen, Willem Vorsterman, 1528. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: KW 225 F 13. NK 392.

Programma
> 12:30 uur: Inloop; koffie & thee
> 13:00 uur: Openingswoord – Dr. Lily Knibbeler, directeur KB
> 13:10 uur: Introductie sprekers – Annemiek Schrijver
> 13:20 uur: Erasmus: bijbels humanist tussen Rome en Reformatie, Hans Trapman
> 13:40 uur: Johannes Calvijn: Orde op zaken, Mirjam van Veen
> 14:00 uur: Huldrych Zwingli: Kerk en stad – samen op weg, Dr. Marius Lange van Ravenswaay
> 14:20 uur: Martin Luther: Andere God – andere kerk – andere wereld, Herman Selderhuis
> 14:40 uur: Jan Hus: ‘Wij zijn allemaal Hussieten’, Peter Raedts
> 15:00 uur: Pauze
> 15:30 uur: Gevaarlijke boeken? Vroegmoderne werken van reformatoren uit de KB-collectie, Marieke van Delft
> 15:50 uur: Eieren van een aal? Bijzondere boeken uit de Erasmuscollectie van Bibliotheek Rotterdam, Adrie van der Laan
> 16:10 uur: Discussie o.l.v. Annemiek Schrijver
> 16:30 uur: Borrel
> 17:30 uur: Einde

Aanmelden
De toegang tot deze studiemiddag is gratis, maar meldt u zich wel even aan met dit aanmeldingsformulier.

Samenwerkingspartners

De studiemiddag staat onder beschermheerschap van de ambassadeurs van Duitsland, Zwitserland en Tsjechië.

www.kb.nl
Zie ook de themapagina van 500 jaar Reformatie.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.