Historici.nl

Studiemiddag over de historische strafrechtspleging en criminologie Terugkijken om vooruit te zien

23 nov 2018
Van 12:45 - 17:00uur
Gravensteen, Universiteit Leiden

Vrijdag 23 november, 12.45 – 17.00 uur.

Locatie: Gravensteen, Universiteit Leiden, Pieterskerkhof 6, 2311 SR Leiden

In november 2017 vond in de oude Bredase rechtbank een tweedaagse, mooie, inspirerende bijeenkomst onder de titel ‘De toekomst van de strafrechtsgeschiedenis’ plaats. Het idee was de werkgroep strafrechtsgeschiedenis weer nieuw leven in te blazen, met als doel beter van elkaars werk – in onderzoek en onderwijs – op de hoogte te zijn, effectiever samen te werken en te kijken hoe in het buitenland de brede geschiedenis van strafrecht(spleging) en criminologie wordt aangepakt. Dit initiatief bleek zeer succesvol: In het voorjaar van 2018 was er een tweede bijeenkomst in het Haagse museum De Gevangenpoort en op 21 september jl. was er – in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Criminologie – op de VU een derde bijeenkomst met de Engelse onderzoeker Barry Godfrey.

Bij deze vierde bijeenkomst kijken we allereerst (historiografisch) terug naar het werk van een aantal toonaangevende strafrechtshistorici die zeer actief waren in de afgelopen decennia. En in het tweede deel kijken we vooruit en presenteren drie onderzoekers suggesties voor een onderzoeks- en onderwijsagenda. Het programma ziet er zo uit:

 

12.45-13.00:        Inloop, met koffie en thee

13.00 -13.05:      Welkom (Paul Nieuwbeerta en Pieter Ippel)

13.05-13.30:        Korte vergadering van de werkgroep (vz. Joost Vijselaar)

13.30-13.45:        Pauze, met koffie en thee

13.45-15.15:        Vier constructieve terugblikken, met vragen tussendoor

  • Sjoerd Faber (rechtsgeschiedenis VU)
  • Pieter Spierenburg (maatschappijgeschiedenis/rechten EUR), met evt. bijdrage Manon van der Heijden
  • Sibo van Ruller (criminologie VU)
  • Over het werk van Herman Franke, door Miranda Boone en Pieter Ippel

15.15-15.30:        Pauze, met koffie en thee

15.30 – 16.30:    Drie voorstellen voor een onderzoeks- en onderwijsagenda

  • Margo de Koster (hist. criminologie, VU A’dam, VU Brussel & U-Genth)
  • Joost Vijselaar (geschiedenis van de psychiatrie UU)
  • Paul Nieuwbeerta (criminologie UL)

16.30-17.00: Algemene discussie en formuleren van conclusies, met daarna borrel

N.B. Voor de planning van koffie en thee is het handig als deelnemers zich van te voren (en liefst uiterlijk 16 november) per email aanmelden bij Simone Mattheus,  Instituut voor Strafrecht en Criminologie, Universiteit Leiden (email: s.j.j.mattheus@law.leidenuniv.nl). En mocht je ook anderen mee willen nemen, doe dat gerust  – maar meld ze wel aan.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.