Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Studiemiddag Stichting onderzoek bijzondere rechtspleging

28 okt 2016
Van 9:30 - 12:30uur

De Stichting onderzoek bijzondere rechtspleging bevordert onderzoek naar en publicaties over de rechtspleging in verband met de Tweede Wereldoorlog. Daaronder vallen de bijzondere rechtspleging na de oorlog, maar ook de Duitse rechtspraak in Nederland tijdens de bezetting en de Nederlandse rechtspraak tijdens de oorlog in Engeland.  De Stichting wil haar doel bereiken door het verlenen van wetenschappelijk advies, het organiseren van studiedagen en het verlenen van geldelijke steun aan onderzoekers.

Om meer bekendheid aan haar werkzaamheden te geven organiseert de Stichting weer een studiemiddag waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.

De studiemiddag vindt plaats op vrijdag 28 oktober 2016 van 13.30 uur tot 16.30 uur, in de vergaderzaal van het NIOD, Herengracht 380, 1016 CJ Amsterdam.

PROGRAMMA

13.30 De Bijzondere Rechtspleging in beeld.
Inleiding door drs. René Kok, beeldonderzoeker bij het NIOD.

14.15 Kinderen van foute ouders en het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging.
Inleiding door drs. Cuny Holthuis, voorzitter van de Stichting Werkgroep Herkenning, lotgenotenorganisatie voor kinderen van foute ouders.

15.00 Pauze met consumptie.

15.15 Het project Volautomatische Archiefontsluiting: Googelen door archieven.
Inleiding door drs. Edwin Klijn, programma-manager van het Netwerk Oorlogsbronnen, en mw. Anne Gorter MSc, projectleider nadere toegankelijkheid Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging van het Nationaal Archief.

16.00 Discussie.

16.30 Afsluiting. De Stichting biedt de aanwezigen hierna gaarne een hapje en een drankje aan.

De Stichting stelt uw komst op hoge prijs. Wilt u ons laten weten of u aanwezig denkt te zijn ?

Graag een mailtje aan: stichting.obr@xs4all.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.