Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Summer school Food from Field to Fork- University of Groningen

19 jul - 24 jul 2020
Groningen
Archaeobotany department of the Groninger Institute of Archaeology will organise the upcoming Summer School Food from Field to Fork: an archaeobotanical approach.  It will take place in Groningen, from 19 – 24 July 2020.

This Summer School is aimed at broadening and deepening your knowledge of traditional food practices. Food from Field to Fork engages with key questions that arise from the archaeobotanical study of past food practices. However, it is not restricted to archaeologists and archaeobotanists. We aim for a diverse group of researchers interested in reconstructing past food practices to do with food processing, food preparation and food consumption. We will assist you and help you learn by studying examples of recent traditional food products, subfossil samples from Early Modern cesspits as well as a variety of historical recipes. In order to adequately interpret the archaeological record in relation to the aforementioned themes, the program of this Summer School will be divided into a theoretical and a practical session, during which there is always time for discussion. Deadline 1 April 2020

Additional information can be found via the following website.

If you have any questions, do not hesitate to contact us: archaeobotany.summerschool

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.