Historici.nl

Symposium afdeling Kunstgeschiedenis: Rembrandt en Jan Six

15 jun 2017
Van 9:45 - 13:00uur

De Amsterdamse patriciër Jan Six (1618-1700) heeft zichzelf twee keer laten portretteren door niemand minder dan Rembrandt van Rijn. Een maal poseerde hij voor een schilderij (1654) en enkele jaren daarvoor portretteerde Rembrandt hem in een beroemd geworden ets. Verondersteld mag worden dat de twee mannen, met hun gedeelde passie voor onder meer het verzamelen van kunst, met elkaar op vriendschappelijke voet stonden. Een tentoonstelling die nog tot 3 september 2017 is te zien in het Rembrandthuis in Amsterdam besteedt ruime aandacht aan de onderlinge betrekkingen tussen beide protagonisten van de Gouden Eeuw in Amsterdam. Daarnaast wordt getoond hoe Rembrandts portret-ets het voorbeeld heeft gevormd voor een reeks kopieën en navolgingen uit de zeventiende tot en met de negentiende eeuw.

Op de voorbereiding van de tentoonstelling en de catalogus heeft de afdeling Kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit een onmiskenbaar stempel gedrukt. Alumnus Menno Jonker trad op als gastconservator, terwijl ook hoogleraar Volker Manuth en enkele van zijn promovendi hun medewerking verleenden. Naar aanleiding van deze samenwerking organiseert de Nijmeegse afdeling een studiemiddag waarin aandacht wordt besteed aan verschillende aspecten van de portretprent, de relatie tussen de kunstenaar en de geportretteerde, en de bijzondere kunstcollectie van Jan Six.

PROGRAMMA

13:45u       Dr Bram de Klerck

Welkom en inleiding

14:00u       Prof. dr Volker Manuth (Radboud Universiteit, afd. Kunstgeschiedenis)

Jan Six als kunstverzamelaar

14:30u       Dr David de Witt (Museum Rembrandthuis, Amsterdam)

Rembrandts geëtste portret van Jan Six (1647)

15:00u       Dr Marieke de Winkel (zelfstandig onderzoeker)

Rembrandts Bruggetje van Six; werk in uitvoering

15:30u       Pauze

16:00u       Dr Diederik Burgersdijk (Radboud Universiteit, afd. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur)

Een parel uit de schatten van Jan Six: hoe de Caesarcodex in Amsterdam kwam

16:30u       Drs Rudie van Leeuwen, drs Lilian Ruhe (promovendi Radboud Universiteit)

De receptie en reproductie van Rembrandts geëtste portret van Jan Six

17:00u       Borrel

Meer informatie en aanmelding: www.ru.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.