Historici.nl

Symposium ‘Archief, identiteit en emotie’

26 okt 2017
Van 12:30 - 17:30uur
Delft

In de zomer van 2017 heeft Stadsarchief Delft na zestig jaar Het Wapen van Savoyen verlaten, een uitwendig fraai, maar naar de huidige archiefmaatstaven gedateerd pand in het centrum van de stad. Het is verruild voor een splinternieuw, duurzaam archiefgebouw aan de rand van de stad.

In dezelfde zomer is de inventaris van de archieven van het Delftse stadsbestuur tot 1813 voltooid. De oude, handgeschreven inventarissen van Morre uit 1902 waren archivistisch al lange tijd achterhaald. Bovendien waren zij praktisch onbruikbaar geworden omdat bestanden ten onrechte buiten beschouwing zijn gelaten, onderdelen zijn afgesplitst en sommige zelfs zijn overgedragen aan andere archiefdiensten of – omgekeerd – omdat er bestanddelen zijn toegevoegd.

Ter gelegenheid van de nieuwbouw en de voltooiing van de inventarisatie van het stadsarchief organiseert Stadsarchief Delft een symposium rondom het toepasselijke en actuele thema: ‘Archief, identiteit en emotie’.

Programma
12.30
Ontvangst en gelegenheid tot bezichtiging van de nieuwbouw Stadsarchief Delft. Voor een lichte lunch wordt gezorgd.
13.30 – 14.15 Gerrit Verhoeven Geen rustig bezig. Archief, identiteit en emotie
14.15 – 15.00 Eric Ketelaar De buikspreker en het archief
15.00 – 15.15 Pauze
15.15 – 16.00 Luuc Kooijmans Waarheidsvinding in particuliere archieven: tussen familietrots en historische speurzin
16.00 – 16.45 Theo Thomassen Papieren erfgoed en erfgoed online: identiteitsvorming vroeger en nu
16.45 – 17.30 Afsluitende borrel

Deelnemen
Aanmelden voor 15 oktober via Aanmelden Symposium

Meer informatie: www.archief-delft.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.