Historici.nl

Symposium Berichten over 80 jaar oorlog: De Nederlandse Opstand tussen feit en fictie

22 nov 2018
Van 13:00 - 17:30uur
Aula Koninklijke Biblotheek Den Haag

Programma

13:00-13:30 uur: Inloop met koffie en thee
13:30-13:35 uur: Welkom door Anouk Janssen (teamleider Collectiekennis)
13:35-13:55 uur: Jeroen Vandommele en Marieke van Delft: introductie op het thema en de 80-jarige oorlog in de KB-collectie
13:55-14:15 uur: Christi Klinkert: Nieuwsprenten rond 1600: krant, kaart en kunst
14:15-14:35 uur: Nina Lamal: Internationale berichtgeving en beeldvorming over de Opstand in de Nederlanden
14:35-15:00 uur: Pauze met koffie & thee
15:00-15:20 uur: Sabine Waasdorp: Spaanse literatuur als bron voor anti-Spaanse propaganda
15:20-16:10 uur: Keynote Judith Pollmann: Van nepnieuws tot geschiedenis. Hoe prenten ons beeld van de Tachtigjarige Oorlog hebben bepaald.
16:10-16:25 uur: Marieke van Delft en Jeroen Vandommele: afsluiting
16:25-17:30 uur: Borrel

Meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.