Historici.nl

Symposium – De Zwijgers ‘eureka’? Waarom Willem van Oranje in oktober 1573 ‘gereformeerd’ werd

18 okt 2023
Van 14:30 - 17:00uur
Amsterdam

Het HDC Centre for Religious History organiseert elk jaar in de Maand van de Geschiedenis een publieksmiddag. Het maandthema is dit jaar: Eureka! Tijdens het symposium wordt aandacht besteed aan de overgang van Willem van Oranje tot de gereformeerde kerk in het najaar van 1573. Hoofdspreker is René van Stipriaan, auteur van de veelgeprezen biografie: ‘De Zwijger: Het leven van Willem van Oranje’. De bijeenkomst vindt plaats in het hoofdgebouw De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, in de kerkzaal (16A, op 15e etage trap naar boven) en begint om 14.30 uur. Toegang gratis, graag aanmelden via hdc@vu.nl.

Informatie

In oktober 2023 is het 450 jaar geleden dat Willem van Oranje zich officieel aansloot bij de gereformeerde kerk door deel te nemen aan het avondmaal. Een precieze datum valt hier nog niet te melden, omdat daarover in de bestaande literatuur geen duidelijkheid bestaat. Zelfs de plaats waar het gebeurde, is onzeker, al wordt steevast de stad Dordrecht genoemd. Wie een biografie over de prins in huis heeft, kan zelf gemakkelijk nagaan dat deze episode in het najaar van 1573 een raadselachtige indruk maakt.

Afgezien van de feitelijke omstandigheden is het natuurlijk de vraag welk belang we aan deze gebeurtenis moeten hechten. Daarmee komen we op veel ingewikkelder terrein, zowel wat betreft de persoonlijke geloofsontwikkeling van Oranje als de toestand van de gereformeerde kerk anno 1573 en het verloop van de Nederlandse Opstand. Over de samenhang van die factoren is al veel geschreven, valt nog veel te zeggen en zal het laatste woord nooit gesproken worden. Lees hier bijvoorbeeld het aardige debatje tussen de historici A.Th. van Deursen en J.J. Woltjer in de honderdste jaargang van het Tijdschrift voor Geschiedenis.

In het jubileumjaar 2023 én de Maand van de Geschiedenis organiseert het HDC Centre for Religious History een publieksevenement over dit enigszins vergeten moment uit het leven van de Vader des Vaderlands en de Tachtigjarige Oorlog in onze Vaderlandse Geschiedenis. Drie sprekers laten hun licht erover schijnen:

– Fred van Lieburg (hoogleraar religiegeschiedenis VU/FGW) presenteert nieuwe archiefgegevens over de eerste avondmaalsgang van Willem van Oranje

– René van Stipriaan (gelauwerd auteur van De Zwijger: het leven van Willem van Oranje) legt uit hoe we de overgang van de prins tot het calvinisme moeten interpreteren

– Mirjam van Veen (hoogleraar kerkgeschiedenis VU/FRT) geeft commentaar op onderzoek en beeldvorming van de beginperiode van de gereformeerde kerk in Nederland

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.