Historici.nl

Symposium Dealing with Disasters: Water

7 jun 2018
Van 14:00 - 17:00uur
Radboud Universiteit, Spinozagebouw, lokaal SP A 01.14, Montessorilaan 3, Nijmegen

Op 7 juni vindt aan de Radboud Universiteit een cultuurhistorisch symposium over water plaats. Water heeft allerlei functies in de samenleving: het is een bron van leven, maar het kan ook een bedreiging vormen als gebieden door overstromingen getroffen worden. Water heeft ook talloze kunstenaars door de eeuwen heen geïnspireerd. Sprekers van verschillende achtergronden buigen zich over het fenomeen water en de rol ervan in onze cultuur en daarbuiten.

De toegang is gratis. Aanmelden bij Lotte Jensen (l.jensen@let.ru.nlvoor 1 juni 2018.

Voor het programma en meer informatie, zie het evenement op de website van het project Dealing with Disasters.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.