Historici.nl

Symposium Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome

22 okt 2022
Van 14:00 - 16:00uur
Hoofddorp

Rond 1700 moest Petrus Codde, als aartsbisschop de hoogste leider van de katholieken in de Republiek, zich in Rome komen verdedigen tegen allerlei verdachtmakingen. Zijn verblijf daar duurde bijna drie jaar en uiteindelijk werd hij geschorst en later afgezet. De splitsing die dit onder de katholieken in de Republiek teweegbracht, leidde tot de twee kerken die we nu nog kennen: de Rooms-Katholieke en de Oud-Katholieke Kerken. In de dagboeken van hemzelf en van zijn medewerkers lezen we over zijn ervaringen met de Vaticaanse autoriteiten. En we lezen over zijn verblijf in de stad: de kerken, paleizen en kloosters die hij bezocht.

Graag nodigt boekhandel Het Kruispunt te Hoofddorp u uit voor een symposium. We zijn bijzonder blij dat de bisschoppen van beide kerken hun visie op de ervaringen van hun beider voorganger Mgr. Petrus Codde willen geven. Ook zullen kerkhistorici en theologen, gespecialiseerd in de tijden van reformatie en contra-reformatie, hun licht op de problematiek van toen geven. En wie weet, is deze wel actueler dan we denken. Na afloop is er een vesperviering en daarna is iedereen welkom in Het Fundament onder de kerk voorontmoeting.

Sprekers: Mgr. Dr. Dick Jan Schoon, bisschop Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk; Mgr. Dr. Jan Hendriks, bisschop Haarlem-Amsterdam van de Rooms-Katholieke Kerk; Prof. Dr. Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis; Dr. Mr. Carolina Lenarduzzi, auteur boek: Katholiek in de Republiek. Gespreksleider is Pr. Drs. Marieke Ridder.

De toegang voor het symposium is gratis. Aanmelden is gewenst en kan bij Boekwinkel Het Kruispunt, gevestigd naast de H. Joannes de Doperkerk. Tel. 023-5617392, e-mail: info@boekwinkelhetkruispunt.nl.

Joannes De Doperkerk, Kruisweg 1069, 2131 CT Hoofddorp
zaterdag 22 oktober 2022 – van 14.00 tot 16.00 uur

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.