Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Symposium Geprojecteerde wereld

12 apr 2019
Van 12:00 - 16:30uur
Universiteitsbibliotheek Groningen

Studiedag over glasdia’s, toverlantaarnplaatjes en ander projectiemateriaal in Nederlandse academische en andere erfgoed collecties. Georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de SAE, het Nederlands Fotogenootschap (NFg) en Scherptediepte.

Programma

 

 • 12.00 – 13.30

Inloop & lunch

 

 • 13.30 – 14.45
  • Rolf ter Sluis, conservator Universiteitsmuseum Groningen & Historische Collecties UMCG.
   Over medisch fotografisch materiaal uit de foto- en glasdiacollectie van het UMCG: mogelijkheden en beperkingen voor gebruik in onderzoek en onderwijs.
  • Rixt Bosma, gastconservator Stichting Academisch Erfgoed.
   Glasdia’s in universitaire collecties. Resultaten van een eerste verkenning en mogelijkheden voor toekomstige projecten.
  • Loes van Harrevelt, Nederlands Fotomuseum
   Over conserveringsprojecten die het Nederlands Fotomuseum de laatste jaren heeft uitgevoerd met de grote diversiteit aan glasdia-collecties.

 

 • 14.45 – 15.15

Pauze

 

 • 15.15 – 16.30
  • Maartje van den Heuvel, conservator fotografie,Universitaire Bibliotheken Leiden
   Over historische projectieapparatuur uit de fotocollectie van de Universiteit Leiden.
  • Elisabeth Waagmeester-Wagenaar, Christiaan Huygens Theater
   Over hedendaags hergebruik van historisch materiaal: de praktijk van toverlantaarnvoorstellingen in het Christiaan Huygens Theater.
  • Paul Lambers, conservator Universiteitsmuseum Utrecht
   Unica uit de glasdia-collectie van de Universiteit Utrecht en hun gebruik voor hedendaags onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

 

 • 16.30

Borrel

Aanmelden kan hier.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.