Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Symposium: Het gezicht achter de NSB

6 apr 2017
Van 5:00 - 12:00uur

6 april 2017 Symposium in het Westland, tevens boek overhandiging aan Burgemeester Van der Tak en prof. dr. Romijn

Een landelijke bijeenkomst met bekende historici, waaronder prof. dr. Peter Romijn, prof. dr. James Kennedy, drs. Robin te Slaa, dr. Ewart Bosma en dr. Frank van Riet. 
Over de NSB en hun sociaal-maatschappelijke profiel n.a.v. het boek Kring 71: de NSB in het Westland

Meer informatie: Stichting Regionaal Geschiedkundig Onderzoek

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.