Historici.nl

Symposium: Het Huis van Thorbecke in de Koloniën

8 jun 2023
Van 9:00 - 17:00uur
Amsterdam

De veranderende plaats van de voormalige koloniën in de CBS-definities van westerse migranten, de Molukse kwestie en de overheidsexcuses voor koloniale slavernij tonen de actualiteit van (post)koloniale burgerschapskwesties. Het zijn kwesties die vragen om interdisciplinaire uitwisseling.

Programma

08:30 – 09:00 uur inloop en registratie
09:00 – 9:30 Opening Karwan Fatah-Black en Lauren Lauret

Keynote prof.dr.em. Maarten Prak, Burgerschap in soorten en maten voor 1848

9:30 – 11:00 uur ronde 1: Juridische Grondslagen

Voorzitter prof.dr. Remieg Aerts
Panel mr.dr. Gohar Karapetian, Thorbecke en het hedendaagse staatsburgerschap
prof.mr. J.E.Jansen, Romeins recht en de latere koloniale regelingen
prof.dr. Remco van Rhee, Burgerschap’ en civiele rechtspraak in Nederlands-Indië in de 19e eeuw
dr.mr. Daphina Misiedjan, De historische rol van het recht bij toe-eigening van natuur en de weg naar rechten van de natuur
dr. Angelie Sens, Koloniale samenlevingen in de negentiende eeuw: een juridische constructie

11:00 – 11:30 uur pauze
11:30-13:00 uur ronde 2: Koloniale Praktijken

Voorzitter prof.dr. Wim van den Doel
Panel dr. Dries Lyna, Vooral voor VOC-personeel? De sociale rol van civiele rechtbanken van Kaapstad tot het verre Oosten (17de-18de eeuw)
dr. Alicia Schrikker, Alexander van der Meer en Philip Post, Burgerschap in het revolutionaire tijdperk? een brede blik op een roerige periode in Azië
dr. Sophie Rose, Burgerschap en uitsluiting in Curaçao tot aan de negentiende eeuw. dr. Bart Verheijen, Nederlanderschap en burgerschap in Nederlands-Indië in de 19e eeuw
dr. Eric Jagdew, Emancipatie, Staatstoezicht en Immigratie in Suriname, 1863-1920: de ontwikkeling van koloniaal burgerschap.

13:00 – 14:00 uur lunchpauze
14:00 – 15:30 uur ronde 3: Nachleben

Voorzitter dr. Saskia Bonjour
Panel dr. Guno Jones en dr. Esther Captain, De erfenissen van koloniaal burgerschap Eline Westra, Perspectieven op postkoloniaal burgerschap. Politieke claims van SurinaamsNederlandse organisaties na de onafhankelijkheid van Suriname (1975)
mr. Nawal Mustafa, Nationaliteitswetgeving, onstabiele burgerschapsstatus en migratie
prof.dr. Susan Legêne, Piepers visie op gelijkheid

15:30-16:00 pauze
16:00 – 17:00 uur samenvatting, conclusies, afsluiting

Slotwoord prof. dr. Remieg Aerts, De orde van het burgerschap. Denken over hiërarchie en verhouding in de negentiende eeuw 17:00 – 18:00 uur receptie

Het symposium vindt plaats in het KNAW Trippenhuis op 8 juni van 09:00 uur tot 17:00 uur. Aanmelden kan via deze link.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.