Historici.nl

Symposium – Johan de Witt, Oranje-Nassau en Stuart

23 sep 2023
Van 14:00 - 18:00uur
Kasteel Duivenvoorde, Voorschoten

In het Eerste Stadhouderloze Tijdperk kenmerkten de relaties tussen raadpensionaris Johan de Witt, de (Oranje-)Nassaus en de Stuarts zich vaak door spanningen en moeilijkheden. Ondanks deze uitdagingen bleven de betrokken partijen contact onderhouden vanwege hun onderlinge afhankelijkheid.

Dit symposium, georganiseerd door de vereniging Vrienden van De Witt en Kasteel Duivenvoorde, werpt een andere blik op dit onderwerp, want het is volledig gewijd aan de relatie tussen Johan de Witt en twee prominente vrouwelijke vertegenwoordigers uit deze dynastieën: Albertine Agnes van Oranje-Nassau (1634-1696), de echtgenote/weduwe van de Friese stadhouder Willem-Frederik van Nassau-Dietz, en Elizabeth Stuart (1596-1662), de echtgenote/weduwe van Frederik van de Palts en zuster van de Engelse koning Karel Stuart I

Het symposium vindt plaats op Kasteel Duivenvoorde terwijl daar de slotweek van de toepasselijke tentoonstelling Franje en Oranje loopt.

Meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.