Historici.nl

Symposium Maritiem Portal Verbinden van maritieme data

24 nov 2017
Van 13:30 - 17:45uur
Lipsiusgebouw, Universiteit Leiden

Op 24 november wordt het Symposium Maritiem Portal gehouden in het Lipsiusgebouw van de Universiteit Leiden. Het centrale thema op het symposium is: ‘De kracht van samenwerking. Het verbinden van maritieme data’. Tevens zal de voortgang van de tweede ontwikkelfase van het Maritiem Portal worden toegelicht. Sinds 17 maart zijn er weer flinke stappen in de ontwikkeling gezet en worden steeds meer collecties zichtbaar. Verder blikken wij  vooruit op ontwikkelfase 3.

Programma
13.30-14.00: Ontvangst

14.00-14.10: Stand van zaken en ontwikkelplannen Maritiem Portal (Anita van Dissel, voorzitter van de Stuurgroep Governance van het Maritiem Portal van Nederland; Universiteit Leiden)

14.10-14.40: Maritiem Portal in perspectief van het Netwerk Digitaal Erfgoed(Wilbert Helmus, Netwerk Digitaal Erfgoed)

14.40-15.00: De kracht van samenwerking: het verbinden en onderzoeken van maritieme data (Sebastiaan Derks en Jelle van Lottum, beiden Huygens ING)

15.00-15.20: Historische berichten opduiken met Delpher (Maaike Napolitano, Koninklijke Bibliotheek)

15.20-15.45: Pauze

15.45-16.15: Sonttolregisters Online (1497-1857). Input en output (Jan Willem Veluwenkamp, Rijksuniversiteit Groningen)

16.15-16.45: De Som der Delen. Digitale verzameling van informatie en objecten uit het Zuiderzeegebied. Bijdrage over activiteiten die het Netwerk Zuiderzeecollectie ontplooit om te komen tot een gezamenlijke digitale collectie (Kees Hendriks, Zuiderzeemuseum)

16.45-17.00: Sluiting (Anita van Dissel, voorzitter van de Stuurgroep Governance van het Maritiem Portal van Nederland; Universiteit Leiden)

17.00-17.45: Borrel (Huizingagebouw)

Over het Maritiem Portal
Vertegenwoordigers van diverse maritieme musea, stichtingen, verenigingen en databases hebben, in de context van de Maritieme Koepelbijeenkomsten, de afgelopen jaren gezamenlijk plannen uitgewerkt voor de ‘bouw’ van een digitaal maritiem-historisch huis oftewel een Maritiem Portal (MP). Geïnteresseerden in het Nederlandse maritieme verleden en heden kunnen daarin op een toegankelijke manier up-to-date informatie vinden over tentoonstellingen, lezingen, publicaties en tal van maritiem-historische collecties. De kern van het Maritiem Portal wordt gevormd door de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland (NMGN).

Op 11 maart 2016 was de startbijeenkomst van het Maritiem Portal en de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland. Vanaf 18 november 2016 is de website van het Maritiem Portal online. Het Maritiem Portal wordt ontwikkeld en gehost bij het Huygens Instituut, dat in een Maritiem Historisch Data Centrum ook andere projecten, databases en e-publicaties op maritiem gebied wil samenbrengen.

Meer informatie en aanmelden: maritiemportal.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.