Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Symposium ‘Maritieme Identiteit in Holland’

9 dec 2016
Van 12:30 - 16:00uur

In samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek organiseert Holland Historisch Tijdschrift op vrijdag 9 december 2016 (14.30-18 uur) een symposium over het thema ‘Maritieme Identiteit in Holland’.

Het symposium is gratis toegankelijk, maar aanmelding is noodzakelijk in verband met de beperkte capaciteit van de aula van de KB. U kunt zich aanmelden via het formulier op het volgende adres:

www.kb.nl/maritiem 

Meer informatie over het Symposium en het nieuwe Holland themanummer op:  http://www.tijdschriftholland.nl/

In de afgelopen honderdvijftig jaar is er heel veel geschreven over de Hollandse maritieme geschiedenis. Hierbij ging de aandacht nog het meest uit naar politiek-militaire, technologische, economische en kunsthistorische dimensies. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw staan ook sociale facetten volop in de belangstelling. De laatste jaren bestaat vooral binnen de museale wereld veel aandacht voor maritieme cultuur, bijvoorbeeld in havensteden. Een invalshoek die hierbij echter verhoudingsgewijs maar nauwelijks is gehanteerd, is die van de ‘maritieme identiteit als culturele constructie’. Daarom heeft de redactie van Holland Historisch Tijdschrift een dubbeldik themanummer gewijd aan de vraag hoe de maritieme identiteiten van Holland tot stand kwamen en evolueerden.

Ten einde de verschijning van dit themanummer enige luister bij te zetten houden wij een symposium in de Koninklijke Bibliotheek. Het nieuwe nummer zal daarbij feestelijk worden aangeboden aan de scheidend directeur bedrijfsvoering van de KB, mevrouw Els van Eijck van Heslinga.

Wij hebben enkele sprekers uitgenodigd om hun geschreven bijdrage aan het themanummer Maritieme Identiteit nader toe te lichten. Slotstuk van het symposium is een groepsgesprek tussen enkele hoogleraren en maritiem-historici over het begrip ‘maritieme identiteit’.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.