Historici.nl

Symposium One Health: verleden, heden en toekomst van zoönosen

22 sep 2017
Van 13:30 - 17:30uur
Universiteit Utrecht

Ziektes die van dieren op mensen kunnen overspringen (zoönosen) houden de gemoederen ook in Nederland flink bezig. Voorbeelden zijn de maatschappelijke discussies over de Q-koorts uitbraak in 2007-2010 en over de overdracht van resistente bacteriën van dier naar mens door het gebruik van antibiotica in de intensieve veehouderij. De One Health beweging – het integreren van humane, dierlijke en milieugezondheid in wetenschap en beleid – wordt gepropageerd als een veelbelovende oplossing. Maar kan ze deze belofte wel waarmaken? Hoe moeten we zoönosen vanuit globaal perspectief benaderen? Welke risico’s lopen we eigenlijk en hoe moeten we ze beheersen?

Wat zijn prangende beleidsvragen? Wie of wat bepaalt welke maatregelen we nemen als er een zoönose uitbreekt? Dit symposium reflecteert op deze vragen vanuit verschillende perspectieven: historisch, veterinair en medisch wetenschappelijk en beleidsmatig (landbouw- en volksgezondheidsbeleid). Dit naar aanleiding van de promotie van Floor Haalboom op het proefschrift Negotiating zoonoses: Dealings with infectious diseases shared by humans and livestock in the Netherlands (1898-2001).

Aan het eind van het symposium is er een forumdiscussie waaraan ook de decanen van de faculteiten Geneeskunde en Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht deelnemen.

Meer informatie en aanmelden: www.uu.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.