Historici.nl

Symposium ‘Opstand, Oranje, Oudewater’

6 okt 2018
Van 12:30 - 17:00uur
Stadhuis Oudewater

Dit jaar wordt groots herdacht dat in 1568 de Tachtigjarige Oorlog begon. In tentoonstellingen, lezingen en een televisieserie wordt aandacht besteed aan deze belangrijke periode. Ter gelegenheid hiervan organiseren de Vereniging van Christen-Historici, de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau en de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen op zaterdag 6 oktober het symposium Opstand, Oranje, Oudewater.

Tijdens deze bijeenkomst zullen diverse sprekers ingaan op de Oranjes in de zestiende en zeventiende eeuw. Familieleven, hofcultuur, vriendschappen en hun optreden tijdens en na de Tachtigjarige Oorlog komen uitvoerig aan bod.

Het symposium vindt plaats in het stadhuis van het historische Oudewater. Historisch omdat hier de wieg stond van Jacobus Arminius en omdat deze stad in 1575 door de Spanjaarden werd uitgemoord. In een van de lezingen komt deze laatste gebeurtenis uitvoerig ter sprake. Ook is er, tijdens de pauzes, gelegenheid om de tentoonstelling ‘Oudewater en de Opstand’ en het schilderij ‘De Moord op Oudewater’ te bezichtigen.

Meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.