Historici.nl

Symposium over het Volkspetitionnement 1878

30 jun 2017
Van 9:30 - 12:30uur

Op 30 juni 2017 presenteren historici de eerste resultaten van het onderzoek naar bijna een half miljoen Nederlanders die in de zomer van 1878 hun naam onder een verzoekschrift zetten. Ze hoopten dat koning Willem III een nieuwe onderwijswet niet zou tekenen. De wet trad in werking, maar de actie zelf was opmerkelijk. Lag hier het begin van de massademocratie of was het vooral een godsdienstig signaal?

Dankzij een paar honderd vrijwilligers zijn de naamlijsten van de protestanten nu beschikbaar voor het ontdekken van patronen. Op deze projectmiddag worden de eerste antwoorden gegeven. De bijeenkomst wordt gehouden in het Katholiek Documentatie Centrum van de Radboud Universiteit in Nijmegen omdat de lijsten van katholieke ondertekenaars binnenkort ook digitaal beschikbaar komen. Daardoor kunnen historici de twee groepen met elkaar vergelijken. Lag hier de basis voor de latere politieke samenwerking of liepen de sporen parallel? Het Project Volkspetitionnement 1878 maakt het mogelijk om de mensen achter deze volksbeweging te leren kennen. De vele vrijwilligers krijgen op deze feestelijke bijeenkomst te horen hoe hun werk bijdraagt aan een groot project. De meest productieve vrijwilligers worden in het zonnetje gezet. Demografen en politiek historici doen voorstellen over de manier waarop deze digitale bron nieuwe inzichten kan opleveren.  

Programma

 • 13.30 ontvangst met koffie
 • 14.00 dr. Hans Krabbendam (KDC): welkom
 • 14.10 ir. Veronique Vos (Nationaal Archief): Petities: van nationaal erfgoed naar publieksonderzoek
 • 14.30 Koos-jan de Jager BA (VU): Protestzomer 1878. Over de landelijke organisatie van het VP1878
 • 14.50 Interview met prof. dr. Fred van Lieburg (ACRH, VU): resultaten van het eerste deel
 • 15.05 ervaringen van vrijwilligers
 • 15.20 lancering website
 • 15.30 prof. dr. Kees Mandemakers (IISG): De Historische Steekproef Nederland als basis en controlegroep voor onderzoek naar de 19e en vroeg 20e-eeuwse bevolking
 • 15.45 dr. Marij Leenders en dr. Harm Kaal (RU): VP1878 en het onderzoek naar politiek van onderop
 • 16.00 Prijsuitreiking productiefste vrijwilligers
 • 16.05 Receptie

Deelname is gratis, wel graag voor 24 juni aanmelden via 024-3612457 of info@kdc.ru.nl

Meer informatie: www.ru.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.