Historici.nl

Symposium: Planetary Health. An emerging field to be developed

7 jun 2023
Van 13:30 - 18:00uur
Amsterdam

Wat weten we over de effecten van mondiale milieuveranderingen op de menselijke gezondheid? En wat weten we nog niet? De KNAW geeft in het adviesrapport Planetary Health. An emerging field to be developed, dat begin juni zal verschijnen, een overzicht van de wetenschappelijke kennis op het gebied van planetary health en een agenda met nog openstaande kennisvragen. Ook doet de KNAW aanbevelingen voor een succesvolle uitvoering van deze agenda.

Tijdens dit grotendeels Nederlandstalige symposium geven verschillende sprekers hun visie op de inhoud van het KNAW-adviesrapport en op de stappen die nog gezet moeten worden om dit terrein verder te ontwikkelen, de kennishiaten te vullen en de opgedane kennis te vertalen naar beleid en praktijk. Ook zijn er presentaties over lopende planetary health initiatieven op het gebied van onderzoek, onderwijs en netwerkvorming.

Datum: 7 juni 2023

Tijd: 13:30 – 18:00

Locatie: KNAW Trippenhuis – Kloveniersburgwal 29, Amsterdam

Programma

 • 13.30 – 13.40 uur – Opening door Marileen Dogterom, KNAW-president
 • 13.40 – 13.55 uur – Johan Mackenbach, emeritus hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg & voorzitter van de adviescommissie Planetary Health
 • 13.55 – 14.10 uur – Jan Willem Erisman, hoogleraar milieu en duurzaamheid, Universiteit Leiden & voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR)
 • 14.10 – 14.25 uur – Sjoerd Repping, hoogleraar zinnige zorg, Amsterdam UMC & voorzitter Zorgevaluatie en Gepast Gebruik bij Zorginstituut Nederland
 • 14.25 – 14.40 uur – Hans van Goudoever, kinderarts en decaan faculteit geneeskunde, Universiteit van Amsterdam & vicevoorzitter Raad van Bestuur Amsterdam UMC
 • 14.40 – 14.55 uur – Johan Schot, hoogleraar wereldgeschiedenis en duurzaamheidtransities, Universiteit Utrecht
 • 14.55 – 15.10 uur – Plenaire discussie o.l.v. Johan Mackenbach

– Pauze –

 • 15.40 – 15.55 uur – Arfan Ikram, voorzitter ZonMw
 • 15.55 – 16.05 uur – Evelyn Brakema, huisarts in opleiding en onderzoeker duurzame zorg, LUMC & medeoprichter en voorzitter Groene Zorg Alliantie. Juliette Mattijsen, student geneeskunde & projectcoördinator Planetary Health onderwijs Erasmus MC, GREENER
 • 16.05 – 16.15 uur – Joyce Browne, universitair hoofddocent Global Health en epidemiologie, Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • 16.15 – 16.45 uur – Kristie Ebi, hoogleraar gezondheidsrisico’s van klimaatverandering, Center for Health and the Global Environment, University of Washington Seattle
 • 16.45 – 17.00 uur – Afsluitende discussie o.l.v. Johan Mackenbach
 • 17.00 – 18.00 uur – Postersessie & borrel

Posterpresentatie

Er is de mogelijkheid een poster te presenteren tijdens de bijeenkomst over voorgenomen, lopend of recent afgerond onderzoek, of over onderwijs, netwerkvorming en andere initiatieven op het gebied van planetary health. U kunt bij uw aanmelding aangeven of u van deze gelegenheid wil gebruikmaken.

Schrijf je hier in voor het symposium!
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.