Vernieuwde site. Lees meer...
Historici.nl

#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#oorlog en krijgsmacht
#wetenschap en techniek
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#recht
#erfgoed
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#slavernij
#archieven

17 feb 2017
Symposium ‘Schakels in een systeem – De bewakers van Westerbork’

Op vrijdag 17 februari 2017 vindt het symposium Schakels in een systeem. De bewakers van Westerbork plaats bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Over bewakers van kampen als Westerbork wordt al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog stevig gedebatteerd. Schuldig of onschuldig? Dader of omstander? Wel of geen kennis van de vernietiging in het Oosten? Onmenselijke beulen of gewone mensen? Deze vragen staan centraal op het symposium.

Op basis van nieuw onderzoek van historicus dr. Frank van Riet maakte het Herinneringscentrum Kamp Westerbork de tentoonstelling De bewakers van Westerbork. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd kamp Westerbork bewaakt door Duitse en Nederlandse SS’ers, Marechaussee, Nederlandse politiemensen en Joodse gevangenen. De deportatietreinen naar het Oosten werden begeleid door de Grüne Polizei. De tentoonstelling en het boek geven inzicht in het systeem waarbinnen deze mensen handelden.

Door middel van discussie, debat, gesprek en lezingen wordt geprobeerd een antwoord te formuleren op de centrale vraag: Wie waren nu die bewakers van kamp Westerbork? Historici, sociologen, psychologen en betrokkenen als onder andere: dr. Bart van der Boom, dr. Marnix Croes, dr. Guus Meershoek, dr. Frank van Riet, prof. dr. Abram de Swaan, prof.dr. Johannes Houwink ten Cate, dr. Gerrit Breeuwsma, Rinke Smedinga en Ad van Liempt dragen bij aan het programma.

Het symposium zal gedeeltelijk in de overkapping van de historische commandantswoning plaatsvinden en wordt gepresenteerd door Margriet Vroomans.

U kunt zich uiterlijk voor 15 februari 2017 aanmelden voor het symposium Schakels in een systeem. De bewakers van Westerbork via info@kampwesterbork.nl óf 0593 59 26 00. De kosten voor het bijwonen van het symposium bedragen  € 35,-  (€ 25,- voor studenten), inclusief lunch en borrel.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.